Home

GaiaDogs steunt noodlijdende asielen d.m.v. voer, medicatie, castratie- en sterilisatieprojecten.
Kleinschalig verzorgt zij adopties.
U kunt GaiaDogs steunen via NL 52 RABO 0133 875 318
Alvast heel hartelijk dank!

Visie & Missie

Visie

Het alleen maar laten overvliegen van honden is niet de manier om de problemen van het overschot aan honden op te lossen. Het werk moet in het land van herkomst gebeuren. Voorlichting, voorwaarden scheppen en een degelijk castreer beleid zijn dan ook voorwaarden om de mensen meer bewust te maken, hoe zij zelf een aandeel kunnen hebben de honden populatie beheersbaar te maken en te houden.

Missie

Onze missie is te ondersteunen daar waar nodig om het welzijn van de dieren te verbeteren. Te denken valt aan het opzetten van reclame campagnes en dierenartsen benaderen om ter plekke als vrijwilliger te gaan castreren. Ook kunnen we ondersteuning bieden in het opbouwen van een degelijk asiel met goede verblijven en veiligheid voor de honden. Het inzamelen en sturen van hulpgoederen behoort ook tot de mogelijkheden en wij zullen dat dan ook zoveel als mogelijk proberen te realiseren. D.m.v. acties kunnen wij zo nu en dan ook een geldelijke donatie doen voor b.v. voer en medische zorg.

Gaia Dogs zal voornamelijk door middel van projecten werken om de situaties ter plekke te ondersteunen en te helpen verbeteren.

Kleinschalig verzorgen wij adopties voor de asielen die wij ondersteunen.

Het belang van castreren

Zoals iedereen weet is er een groot overschot aan honden op de wereld, honden die vaak onder bittere omstandigheden moeten zien te overleven. Honden die worden mishandeld en verwaarloosd. Broodfok en onverantwoorde hondenhandel zijn hier voornamelijk verantwoordelijk voor maar ook gemakzucht en onverantwoord gedrag van eigenaren zijn hier debet aan. Wij streven dan ook naar een goed voorlichtingsbeleid ter plekke en een castratieprogramma ten gunste van de hele gemeenschap.

Hieronder een statistiek van wat de gevolgen zijn van twee ongecastreerde honden.

Facebook