Visie & Missie

Visie

Het alleen maar laten overvliegen van honden is niet de manier om de problemen van het overschot aan honden op te lossen. Het werk moet in het land van herkomst gebeuren. Voorlichting, voorwaarden scheppen en een degelijk castreer beleid zijn dan ook voorwaarden om de mensen meer bewust te maken, hoe zij zelf een aandeel kunnen hebben de honden populatie beheersbaar te maken en te houden.

Missie

Onze missie is te ondersteunen daar waar nodig om het welzijn van de dieren te verbeteren. Te denken valt aan het opzetten van reclame campagnes en dierenartsen benaderen om ter plekke als vrijwilliger te gaan castreren. Ook kunnen we ondersteuning bieden in het opbouwen van een degelijk asiel met goede verblijven en veiligheid voor de honden. Het inzamelen en sturen van hulpgoederen behoort ook tot de mogelijkheden en wij zullen dat dan ook zoveel als mogelijk proberen te realiseren. D.m.v. acties kunnen wij zo nu en dan ook een geldelijke donatie doen voor b.v. voer en medische zorg.

Gaia Dogs zal voornamelijk door middel van projecten werken om de situaties ter plekke te ondersteunen en te helpen verbeteren.

Kleinschalig verzorgen wij adopties voor de asielen die wij ondersteunen.